WERKRUIMTE KIEZEN IS  NIET ZO SIMPEL (blog 721)        

Je hebt definitief besloten om te starten met je werkzaamheden, je activiteiten, je verkoop of je advies. Nu nog de werkruimte vinden die je als zzp’er nodig hebt. Al is het maar een rustige kamer voor jezelf als startend schrijver! De eerste gedachte die bij je opkomt is: waarom niet vanuit huis? Het antwoord is simpel: ja doen, maar er komt nog wel wat bij kijken als het tenminste een passende oplossing is voor je kantoor/werkplaatsprobleem. Gaat het bij jou om een huurhuis, dan is die garage, zolder of slaapkamer volgens de definitie van de fiscus werkruimte. In dit geval kun je alle kosten die je maakt voor de huur, de verlichting en verwarming, inrichting, verzekering enz. van de belasting aftrekken. De oppervlakte van de werkruimte is daarbij bepalend voor de aftrekhoogte. Een ruimte in je koophuis wordt lastiger.

 1. Bepaal eerst of het wel aantrekkelijk is om je eigen huis tot bedrijfsruimte te maken. Dan is je bedrijf eigenaar en bij verkoop zal (bij een grote waardestijging) de winst van het pand als winst van de onderneming worden aangemerkt, dus belasting betalen. Bij privébezit zal de winst bij de verkoop geheel belastingvrij zijn.
 2. Indien de woning niet van jou is maar van je bedrijf (aangebouwde werkplaats of atelier) mag je de onderhoudskosten wel aftrekken maar bij privébezit weer niet. Ook mag je voor de bedrijfsruimte 2% van de koopsom per jaar aftrekken als afschrijving.
 3. Het is toegestaan om 4% van de waarde van de bedrijfsruimte als huur van je inkomen af te trekken. Bedrijfsruimte komt namelijk in box 3 en de fiscus verwacht dat je 4% rente weet te maken.
 4. Indien je je pand verbouwt (bijvoorbeeld een extra aanbouw als werkplaats), dan mag je de rente niet meer aftrekken, maar je mag wel 2% per jaar afschrijven op de aanbouw en 4% van de waarde ervan als huur van je inkomen aftrekken. Voorbeeld: Je laat voor 100.000 euro een werkplaats aanbouwen. (in privé-eigendom). Dan mag je de rente (bijvoorbeeld 3%) aftrekken van je inkomen en de winst bij verkoop is voor jou privé onbelast. Als je de aanbouw in je bedrijf stopt, mag je wel 2% afschrijven en 4% van de waarde als huur van je inkomen aftrekken.
 5. Als je geen hypotheek nodig hebt en de ruimte stijgt in waarde dan ga je vermogensrendementsheffing betalen en bij verkoop staat de belastingdienst voor je deur om de winstbelasting op te eisen.
 6. Het is heel nuttig om met de belastinginspecteur te overleggen of de berekening die jullie samen hebben gemaakt volgens hem correct is want ook de mensen van de belastingdienst interpreteren de regels niet allemaal hetzelfde.

Conclusie: Om te beslissen of je moet kopen, huren of verbouwen moet je eerst veel rekenen (samen met je accountant) maar de doorslag zal waarschijnlijk geven of je het pand voor een lange of slechts een korte periode wilt bezitten of gebruiken.

februari 27th, 2021|0 Reacties

ONDERNEMEN IS NET TOPSPORT (blog 754)

Succesvol ondernemen is topprestaties leveren. Het zit daarbij soms mee en soms tegen. Het is daarom heel goed te vergelijken met topprestaties bij sport. Het maakt daarbij niet uit welke sport. Heb je ooit wel eens nagedacht wat er minimaal nodig is om een topprestatie te leveren? Waarom wint de ene sporter van de andere? Om echt mee te tellen en prijzen te pakken moet je in een bepaalde tak van sport topprestaties leveren. Wat is er eigenlijk nodig om te winnen? Probeer het eens letterlijk te zien. Om op een tafel te staan met je medaille of om de beker hoog te houden moeten je een hele stevige tafel bezitten. Een beetje tafel waar je veilig op kunt staan heeft minimaal vier poten. De vier steunpilaren of pijlers voor een sportmedaille-podium kun je afkorten met de letters: KOMP. Dat staat voor: Kennis, Omstandigheden, Materiaal en Persoonlijkheid. Een succesvol topsporter heeft dus nodig:

 1. Grondige kennis van de techniek en tactiek van de betreffende sport
 2. Optimale omstandigheden zoals weer, volle tribunes, veel op het spel staan en hevige concurrentie
 3. Goed materiaal, de lichtste fiets en de snelste rally-auto of uitrusting
 4. De persoonlijkheid met de juiste wedstrijdmentaliteit, durf, doorzetting- en uithoudingsvermogen

Bovenstaande behoeft nauwelijks nadere uitleg. De sporter die onder slechte omstandigheden de wedstrijd ingaat met inferieur materiaal, met onvoldoende kennis of de verkeerde mentaliteit gaat de wedstrijd niet winnen. Alle vier factoren zijn even onmisbaar om de optimale prestatie te leveren en als kampioen gehuldigd te worden.

Ondernemen is net als sporten. Ook de tafel van jouw bedrijf steunt op vier stevige poten. Wil jij dus succesvol ondernemen, dan zul je ook aan de vier KOMP eisen moeten voldoen. Voor een startende ondernemer zien die er als volgt uit:

 1. Je zult een goede kennis van je branche, markt en marges moeten hebben, evenals techniek en wensen van je klant
 2. De omstandigheden, dat is de marktpotentie, de financiële middelen en de vraag moeten op dat moment ruim aanwezig zijn.
 3. Je fabricage, producten of diensten (je materiaal) moet kwalitatief en qua prijs goed in de markt liggen
 4. Jij als persoonlijkheid moet ervaring, durf, doorzettingsvermogen en een winnaarsmentaliteit bezitten

Ondernemen is eigenlijk net als sporten. Succesvol zijn is niet eenvoudig. Het is hard werken. Belangrijk is dus om te onthouden dat je uitsluitend goede resultaten kunt bereiken als je aan alle vier succespijlers voldoet. Het is daarom belangrijk om die pijlers waar nodig bij te spijkeren en extra aandacht te geven maar onthoudt: niets is onmogelijk. Vergeet ook één ding niet als sporter of ondernemer:

WINNEN START MET BEGINNEN Anonymus

februari 27th, 2021|0 Reacties

UITSTEL – SURSEANCE – VAN BETALING (blog 750)

Als er een moment komt dat je niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan je betalingsverplichtingen te voldoen, ben je juridisch in staat van insolventie. Dat betekent in goed Nederlands: betalingsonmachtig. Heb je het idee dat je op termijn de crediteuren wel kunt betalen, dan is een faillissement geen goede optie. In dat geval kun je beter surseance van betaling aanvragen. Uitstel van betaling dus.

Uitstel van betaling aanvragen doe je samen met een advocaat. Je dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, vergezeld van een summiere opgave van de activa en passiva en een motivatie waarom je denkt dat je middels een uitstel van betaling je crediteuren op termijn wel kunt betalen. Nadat je alles correct hebt ingevuld, beslist de rechtbank hier altijd positief over. Hierna zal de rechtbank de crediteuren schriftelijk op de hoogte stellen en een advocaat benoemen in de rol van curator, ook wel bewindvoerder genoemd. Je mag daarna alles afhandelen en een plan van aanpak maken maar uitsluitend met toestemming van de curator.

Surseance betekent een adempauze waarbij de crediteuren minimaal drie maanden en maximaal achttien maanden op hun geld moeten wachten en waarbij jij kunt zorgen dat er voldoende omzet gerealiseerd wordt. Tijdens de surseance krijgt de bewindvoerder de dagelijkse leiding. Die heeft een tweeledige taak:

 • Zorgen dat de crediteuren zoveel mogelijk van hun vordering terugzien.
 • Zorgen dat de onderneming het overleeft.

Duidelijk is dat het een afhangt van het ander. Als de curator er geen gat in ziet, zal hij zelfstandig een faillissement aanvragen dat dan automatisch wordt verleend. De crediteuren wordt om medewerking gevraagd om een oplossing te vinden door het gedeeltelijk kwijtschelden van de schulden. De crediteuren hebben daarbij een tweeledig belang. Ten eerste willen ze natuurlijk hun geld zien maar ten tweede willen ze blijven leveren. Als ze niet akkoord gaan met een deal ontvangen ze geen geld en zijn ze bovendien een klant kwijt. Indien twee-derde van de crediteuren, die samen driekwart van de totale vordering vertegenwoordigen, instemmen heb je een akkoord. Binnen veertien dagen zal de rechtbank het akkoord bekrachtigen en vervalt de surseance.

Indien het voorstel tot akkoord door de crediteuren wordt verworpen, wordt de surseance omgezet in een faillissement. Dikwijls is de betalingsachterstand zo groot dat de crediteuren een faillissement aanvragen en het te laat is om nog via een surseance gered te worden. In de praktijk is de kans hierop kleiner dan 20%. Het is daarom zaak problemen niet vooruit te schuiven maar vroegtijdig te onderkennen. Men vraagt vaak veel te laat surseance aan. Hang vroegtijdig aan de bel en kom met een doordacht plan. Dan maak je nog een redelijke kans om met uitstel van betaling door een moeilijke periode heen te komen.

Hoe voorkom je surseance van betaling? Door beter de vinger aan de pols te houden. Er is een aantal indicatoren die de rampspoed voorspellen:

 1. Je kunt je leveranciers pas binnen 60 tot 90 dagen betalen, omdat je liquiditeitspositie niet toereikend is.
 2. Je omzet keldert binnen 2 à 3 maanden met 30% of meer.
 3. Je loopt in het betalingsverkeer via je bank steeds tegen je kredietlimiet op.
 4. Per week ontvang je een aantal aanmaningen die je niet kunt betalen.
 5. Je voorraadpositie loopt op, terwijl je orderportefeuille afneemt of gelijk blijft.
 6. Je neemt overdreven duur personeel aan om de concurrent tegenstand te bieden, maar twijfelt of je dat lang kunt bekostigen.
 7. Je bank zegt de relatie op. Je moet op zoek naar een andere financier.
 8. Je weet goed waardoor het mis gaat nl:
 • onvoldoende voorbereiding
 • onvoldoende kapitaal
 • overschatting van de commerciële markt
 • onderschatting van het zelfstandig werken
 • onjuiste naleving van de vergunningen en voorschriften

Tips:

 1. Sta open voor nieuwe markten en producten.
 2. Wees niet vastgeroest, kijk om je heen.
 3. Blijf gefocust op je zaak en denk niet te gemakkelijk dat je er wel iets bij kunt doen.

 

 

februari 27th, 2021|0 Reacties