DURF ANDEREN OM HULP TE VRAGEN (blog 558)

Je weet vast nog niet alles. Je kunt dat ook niet weten, maar je staat er niet alleen voor. Samenwerken met anderen kan je stappen verder brengen maar het belangrijkste devies is vooral: vraag hulp! Zie er niet tegenop. Durf te erkennen dat je een probleem hebt of kennis ontbeert en dat je er met iemand vrij over wilt praten. Mooi als je iemand kent die je gratis wil helpen maar maak er geen probleem van als je ervoor moet betalen. Informeer waar je hulp kunt krijgen. Alleen, waar vind je hulp? Wie kent jouw probleem? Bedenk dat veel mensen je mogen en meestal ook wel bereid zijn om je ergens mee te helpen. Dat kan zijn met netwerken, met je in contact brengen met belangrijke mensen of helpen bij het schrijven van advertenties. Bovendien zijn veel partijen erbij gebaat als jij het goed doet. Een klant die content met je is, wil niet dat jij mislukt.

Hier volgt een lijst met personen die wellicht bereid zijn je te helpen om je activiteit tot een groter succes te maken (daaronder zijn natuurlijk mensen die daar zelf ook bij gebaat zijn) zoals:

 1. Klanten Zij zijn tenslotte ook gebaat bij de continuïteit van jou als leverancier.
 2. Leveranciers geven je graag tips door zodat het hen ook goed gaat en ze meer aan je kunnen verdienen. Eigenbelang is logisch en is goed voor de continuïteit.
 3. Accountants/boekhouders Zij zijn bij machte door je cijfers heen te zien. Zij kijken objectief naar de kostenkant en kunnen dat goed vergelijken met anderen. Zij hebben een objectief beeld van je situatie. Let op: zij kunnen niets zeggen over inkomsten! Daar ga jij over.
 4. Financieel adviseur Hij kan je activiteit uitstekend vergelijken met andere startups en dat is dikwijls een vriendendienst.
 5. Bankmanager Al is het maar uit eigenbelang. Hij is de eerste die het schip in gaat als jij het niet redt en een schuld achterlaat. Raad nodig? Wees eerlijk tegen je bank!
 6. Consultants Zij weten meer dan jij. Wel opletten met wie je in zee gaat en bel referenties Veel hebben nauwelijks diploma’s en foute consultants kosten meer geld dan ze opleveren!
 7. Familie en vrienden Ook zij bezitten netwerken die voor jou heel nuttig kunnen uitpakken. Maak ook van hun tips gebruik, het is gratis.
 8. Overheidsinstanties Zoals de KvK, subsidiebureaus en buitenlands exportbureaus willen je graag helpen.
 9. Jij Luister goed naar je geweten en je intuïtie. Slaap er nog eens een nachtje over, calculeer alle risico’s en durf een besluit te nemen. Geen besluit is ook een besluit.
 10. Ouders Ook zij zien graag dat hun kind succesvol is. Ze kennen je goed en zullen je begeleiden waar mogelijk.

Durf los te laten en af te gaan op de deskundigheid van anderen.

juli 2nd, 2021|0 Reacties

DE ZEVEN ONDERNEMERSWIJSHEDEN (blog 544)

Ondernemen is niet de laatste tijd pas uitgevonden. Er is al meer dan vierhonderd jaar ervaring mee opgedaan. Velen gingen je voor en men is door schade en schande wijs geworden. Naar succesvol ondernemen zijn veel studies gedaan en boeken over geschreven. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal wetten gedefinieerd die hun geldigheid inmiddels hebben bewezen. Het is goed dat je daar weet van hebt en kennis van neemt maar vooral van belang is dat je ze meer dan goed begrijpt.

De zeven wijsheden luiden:

 1. Wie betaalt, bepaalt Een bekend gezegde maar het wil vooral voor de zzp-er zeggen dat de klant bepaalt hoe jij je onderneming runt. Hoe die er uit moet zien, wat je aanbiedt en vooral wat daar waardvol aan is!
 2. Wie maakt, maakt bekend Dit houdt in dat degene die produceert zorgt voor een passende match met de klant. De producent bepaalt wat hij aanbiedt, wat zijn marktsegment is en hij zoekt de klant die daarbij past. De aanbieder informeert de klant wat hij heeft te bieden en de klant informeert weer wat voor hem een waardevol product is.
 3. Wie beheert, leert De ondernemer die beheert heeft de leiding over zijn eenmansbedrijf maar is ook degene die zich aan moet passen aan de gewijzigde omstandigheden in de markt. Dat kunnen andere producten of servicevoorwaarden zijn maar ook gratis thuisbezorgen zijn e.d.
 4. Wie jij kent is je netwerk Er is een grote groep mensen die jij als privé persoon kent en die je ook als ondernemer kent. Denk alleen al aan je Facebook en Twitter etc. Die groep moet je aanboren en gebruiken, niet noodzakelijkerwijs voor opdrachten maar wel voor het vergaren van kennis, raad of hulp inroepen en vooral voor de contacten. Je netwerk is veel en veel belangrijker dan je denkt. Het is zaak dat je er optimaal gebruik van maakt.
 5. Wie JOU kent geeft je business Een bekend gezegde luidt dat belangrijk is dat jij de juiste personen in de business kent. Het klinkt logisch maar het is maar voor een klein gedeelte waar. Het helpt maar veel belangrijker is dat relevante personen JOU kennen zodat zij aan jou denken als zij een opdracht hebben te geven of een product willen kopen. Het is leuk dat jij hen kent maar overwegen zij jou als leverancier?
 6. Wie toewijding mist mist succes Toewijding en motivatie is alles bij het ondernemen. Toewijding werkt aan stekelig en wordt door iedereen op prijs gesteld en gewaardeerd. Betrokkenheid is de basis van het ondernemen. Zonder toewijding ondernemen is de snelste manier om te falen.
 7. Wie praat, spreekt niet Ondernemen betekent goed kunnen communiceren met de klant. Het betekent vooral luisteren en op momenten dat jij praat kun je niet luisteren. Als je met een ander een gesprek aangaat merk je pas dat luisteren veel belangrijker is dan praten.

 

juli 2nd, 2021|0 Reacties

HELP,  EEN INCASSOBRIEF IN DE BUS (blog 542)

Je bent een factuur kwijtgeraakt en hebt daarom niet betaald of je hebt een cashprobleem en daarom deze even laten liggen. Gevolg: Je ontvangt een brief van een  incassobureau. Let op, want zo’n brief vraagt om een snelle actie van jouw kant. Klopt alles wel of is hier sprake van een vergissing of valse aanmaning? Eén aanmaning is niet erg maar bij een tweede word je op kosten gejaagd. Denk er niet te licht over. Opletten dus en reageer in gepaste stijl en laat je niet overdonderen.   Hier volgen enige tips om de kosten zo veel mogelijk voor jou te beperken:

 1. Lees de brief goed door en leg deze nooit terzijde. Zo’n brief geeft slechts drie mogelijkheden: Je ziet dat de factuur klopt en gaat betalen, je bent het er mee eens en kunt niet betalen of je bent het er niet mee eens en betwist de vordering.
 2. Je moet betalen en wel zo snel mogelijk aan het incassobureau. Vergeet niet de incassokosten te voldoen, anders blijft een gedeelte openstaan en blijft het incassobureau je achtervolgen. Het helpt niet door het originele factuurbedrag rechtstreeks aan de schuldeiser te voldoen.
 3. Tracht een regeling te treffen. Als je het ermee eens maar niet bij machte bent om te betalen neem je zelf het initiatief en gaat praten. De schuldeiser krijgt geen geld als je failliet gaat en ziet liever een regeling van zes of tien betalingstermijnen dan helemaal geen geld.
 4. Je bent het er niet mee eens. Je betwist de vordering. Stuur zo snel mogelijk een aangetekende brief met de boodschap dat je de vordering in rechte betwist met vermelding van reden. Stuur ook kopie naar de opdrachtgever (voor jezelf ook een).
 5. Eis een specificatie van de schuld en de bijbehorende kosten op basis van een kopie van de originele factuur en betaal nooit voordat je akkoord bent.
 6. Onderhandel altijd over de incassokosten. De kans is groot dat als je je been stijf houdt deze kosten worden verminderd of weggeschonken. Vermeld dat het niet aan jou ligt dat je de rekening niet ontvangen hebt of dat je verhuisd bent e.d.
 7. Maak bezwaar tegen de incassokosten. Als te veel kosten berekend worden (max 15% van het factuurbedrag) en het incassobureau administratie – of bureaukosten opvoert (mag niet) betaal je heel eenvoudig niet. Ook als je niet echt een eerste aanmaning hebt ontvangen waarin je in gebreke bent gesteld weiger je te betalen.
 8. Je vindt dat je geheel in je recht staat.. Vraag onmiddellijk juridische hulp aan bij een jurist, advocaat, je rechtsbijstandsverzekering of bijvoorbeeld het Juridisch loket. Laat vooral de zaak niet te lang liggen maar reageer snel.
 9. Beslaglegging op je geld of goederen is niet zomaar mogelijk. Het incassobureau moet eerst naar de rechter stappen waar jij je mag verdedigen. Pas na een voor jou negatieve uitspraak zal bij niet betaling de deurwaarder beslag mogen leggen.
juli 2nd, 2021|0 Reacties